اساتید راهنمای گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می توانند از لیست اساتید ذیل برای انجام پایان نامه خود استفاده کنند .

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

گرایش

محل خدمت

موبایل

ایمیل

1

حسینعلی بهرام زاده

دکتری

مدیریت دولتی

مؤسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

09153880492

 

2

یوسف رمضانی

دکتری

مدیریت منابع انسانی

مؤسسه آموزش عالی عطار مشهد

09153333145

Usef_ramzani@yahoo.com

3

امیر رحیم پور

دکتری

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد بجنورد

09152463930

amirrahimpour@gmail.com

4

مینو افشانی

دکتری

مدیریت 

مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی

09151599934

Minoo.afshani@gmail.com

5

هادی کریمی

دکتری

مدیریت بازرگانی

مؤسسه آموزش عالی شاندیز

09155090938

hkarimi68@yahoo.com

6

امیر غفوریان شاگردی

دکتری

مدیریت

دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

09153140880

Amghafourian@yahoo.com

7

مهران اسدی خونساری

دکتری

مدیریت

مؤسسه

آموزش عالی حکیم نظامی

09121185648

masadikhounsari@yahoo.com

8

علی لکزی

دکتری

مدیریت

مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی

09151946540

 

9

محمدجواد

حسین زاده سلجوقی

دکتری

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علمی کاربردی مشهد

09155435254

saljoughie@yahoo.com

10

امیرمحمد فکور

دکتری

مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد

09150290910

amf@um.ac.ir

 

11

وحیده طبسی

دکتری

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

مؤسسه آموزش عالی طابران

09155022109

v.tabasi@gmail.com

12

وحید میرزایی

دکتری

مدیریت

دانشگاه آزاد بجنورد

09155238588

 

13

محمد اکبری

دکتری

مدیریت

دانشگاه پیام نور مشهد

09124041490

 

 

**توجه : دانشجویان محترم جهت اطمینان از ظرفیت اساتید راهنما با تحصیلات تکمیلی موسسه هماهنگ نمایند . 

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی