اساتید راهنمای گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر محسن سروری- مرتبه علمی: استادیار 09159064862( مدیرگروه )

2. دکتر مصطفی غفوریان نژاد- مرتبه علمی: استادیار 09155145568

3. دکتر محسن لعل علیزاده- مرتبه علمی: استادیار 09155129967

4. دکتر محمدحسن اماموردی- مرتبه علمی: استادیار 09151800176

5. دکتر سید جواد خاتمی - مرتبه علمی: استادیار 09155715046

6. دکتر محمدعلی داوریار- مرتبه علمی: استادیار 09122075804

7. دکتر محمدصادق علمی- مرتبه علمی: استادیار 09153156701

8. دکتر رسول مقصودپور- مرتبه علمی: استادیار 09151152978

9. دکتر محسن توکلی- مرتبه علمی: استادیار 09158007501

10. دکتر امین نجفیان- مرتبه علمی: استادیار09157210401

جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی