اساتید راهنمای گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر فؤاد صیدی- دانشگاه تهران 09126781740

2. دکتر هومن مینونژاد- دانشگاه تهران 09123487425

3. دکتر رضا رجبی- دانشگاه تهران 09121772997

4. دکتر زهرا استیری- دانشگاه سبزوار 09155715982

5. دکتر مجید ارجی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09155819078

6. دکتر مینا حقیقی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09132310180

7. دکتر وحید محمدی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151267062

8. دکتر محمد کریمی زاده- دانشگاه تهران 09104963054

9. دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری- دانشگاه فردوسی مشهد- 09155062171

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی