وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/12/23وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد :

ردیف    نام دانشجو    شماره دانشجویی    رشته تحصیلی    وضعیت پروپوزال
1    محمد احمدی عبدآباد    96183101    حسابرسی    تصویب مشروط
2    حسین سلیمانی    96181137    حسابداری    تصویب
3    سمانه خجسته یزدیان    96181313    حسابداری    تصویب مشروط
4    احمد عارف نیا    96181145    حسابداری    تصویب
5    ناهید آسایان    96181303    حسابداری    تصویب مشروط
6    زینب رضائی    96181318    حسابداری    تصویب
7    سید عطا شفیق    96183140    حسابرسی    تصویب مشروط
8    احسان افرازمنش    96183103    حسابرسی    تصویب
9    الهام کشتگر    96181328    حسابداری    تصویب مشروط
10    مجتبی حیدرزاده    96183307    حسابرسی    تصویب مشروط
11    یاسین امجدی    96183106    حسابرسی    تصویب مشروط
12    جواد صادق زاده    96183311    حسابرسی    تصویب نشده
13    قدیر معصومی خسرویه    96181330    حسابداری    تصویب مشروط
14    احمد شاهسون قره غونی    96181139    حسابداری    تصویب
15    هادی محمدزاده    96181161    حسابداری    تصویب مشروط
16    حسین نظری پور تیتکانلو    96181167    حسابداری    تصویب مشروط
17    مریم رهنما    96181133    حسابداری    تصویب مشروط
18    سید رحمان جدی    96183115    حسابرسی    تصویب نشده
19    مجتبی میرزاپور    96183164    حسابرسی    تصویب مشروط
20    موسی الرضا کاهانی فیروزآباد    96181156    حسابداری    تصویب
21    فهیمه نورزاده نامقی    96183166    حسابرسی    تصویب مشروط
22    فرشته شرفیان    96181322    حسابداری    تصویب
23    بهروز پولادی برج    96181308    حسابداری    تصویب مشروط
24    مرجان موثق    96181164    حسابداری    تصویب مشروط
25    فائزه آسایش پور    96181304    حسابداری    تصویب مشروط
26    سید شهرام وهاب زاده    96181335    حسابداری    تصویب مشروط
27    مرجان موثق    96181164    حسابداری    تصویب مشروط
28    بهاره رشیدی دولتخانه    96181130    حسابداری    تصویب مشروط
29    علی مهرداد زینکانلو    96181163    حسابداری    تصویب مشروط
30    جعفر ساز    96181321    حسابداری    تصویب مشروط
31    منیره نوری    96183168    حسابرسی    تصویب مشروط
32    محمد ولی نژاد    96181168    حسابداری    تصویب مشروط
33    زهرا قشقائی    96183153    حسابرسی    تصویب نشده
34    مصطفی همتی قوشخانه    96181334    حسابداری    تصویب مشروط
35    سعید ظریف آگهی دری    96181143    حسابداری    تصویب مشروط
36    عذرا عابدین فخرآبادی    96181144    حسابداری    تصویب مشروط
37    امین حیدری    95181118    حسابداری    تصویب
38    یاسر حیدری    96183124    حسابرسی    تصویب
39    طاهره دانش مزرجی    96186131    حقوق خصوصی    تصویب
40    هادی رمضان پور    96186136    حقوق خصوصی    تصویب
41    عزیز پیشگر    96186114    حقوق خصوصی    تصویب
42    اکبر شرقی    96186322    حقوق خصوصی    تصویب
43    فاطمه زینل    96186316    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
44    مهدی رضازاده    96186313    حقوق خصوصی    تصویب
45    رضا حسینی    96186124    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
46    جعفر حسینی    95186309    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
47    سیما صادقی ابدال آبادی    96186323    حقوق خصوصی    تصویب
48    مصطفی ناصح    96186343    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
49    فاطمه محمدصادقیان    96186160    حقوق خصوصی    تصویب
50    فهیمه محمدی    96186162    حقوق خصوصی    تصویب
51    رویا عمارلو    96186151    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
52    حسین قوی    96186336    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
53    اکرم جلیلی دربندی سفلی    96186307    حقوق خصوصی    تصویب
54    علی اکبر نجاتی    96186164    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
55    ابوذر براتی    96186110    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
56    زهرا عیدی دولو    96186329    حقوق خصوصی    تصویب
57    مهدی سرگران    96186317    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
58    هاشم نوائی    96186165    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
59    سید محمد سیادتی    96186320    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
60    رضا عبدالهی    96186328    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
61    فاطمه ابراهیمی    96186301    حقوق خصوصی    تصویب مشروط
62    مهرداد سیفی    96185137    مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل    تصویب مشروط
63    فریبا کرامتی    96182333    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
64    علی محمدزاده مقدم     96185157    مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل    تصویب
65    عباس قانع    96182329    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
66    محمداسماعیل برتری    96182111    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
67    مهدی مقدسی چوینلی    96182165    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
68    علی بهنیا    96182113    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
69    احمد فیضی رهورد    96182153    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
70    محمدحسن اصغرزاده     96182104    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
71    مهدی امین بیدختی    96182108    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
72    مهین اکرامی خمارتاش    95184304    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب مشروط
73    مجید علی خواه اهری مهاجر    96182326    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
74    سجاد صاحبکار فرخانی    96182142    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
75    سعید لطفی    96184155    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب
76    امید همت پور    96184168    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب
77    فاطمه خیری    96184123    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب
78    مهدی بابائی    96182306    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب
79    مریم سروش    96184132    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب
80    بهاره سبزواری بیدختی    96185130    مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل    تصویب
81    جواد جهاندیده بهار    95182121    مدیریت بازرگانی- بازاریابی    تصویب مشروط
82    سید حسین افضلی نژاد    96184301    مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک    تصویب مشروط
83    غلامرضا عصمتی مارشک    96188339    روانشناسی    تصویب مشروط
84    عصمت ذبیحی     96188323    روانشناسی    تصویب مشروط
85    فاطمه رضاقلی زاده    96188330    روانشناسی    تصویب
86    هانیه بابایی سالانقوچ    96188310    روانشناسی    تصویب مشروط
87    گلنوش بادلی    96188311    روانشناسی    تصویب
88    مژده شاپسندی    96188333    روانشناسی    تصویب
89    منا اسمعیل زاده طرقدری    96188305    روانشناسی    تصویب
90    عاطفه منتظری    96188350    روانشناسی    تصویب
91    لیلا براتی    96188314    روانشناسی    تصویب
92    امین بخشی مقدم فیروزآباد    96188312    روانشناسی    تصویب مشروط
93    زهرا مهدی زاده مشهدی    96188352    روانشناسی    تصویب
94    زینب یزدانی     96188365    روانشناسی    تصویب
95    زهرا مرکوئی    96188347    روانشناسی    تصویب مشروط
96    صفیه جانعلی زاده    96188317    روانشناسی    تصویب مشروط
97    عبدالحکیم منصوریان    96188351    روانشناسی    تصویب مشروط
98    حمید فتاحی    96188342    روانشناسی    تصویب مشروط
99    حجت براتی رشوانلو    96188315    روانشناسی    تصویب مشروط
100    امیرحسین هادی خان هرسینی    96188359    روانشناسی    تصویب مشروط
101    زهرا رضائی    96188328    روانشناسی    تصویب مشروط
102    نسرین طهماسبی فرحدل    96188338    روانشناسی    تصویب
103    مهسا جعفری    96188318    روانشناسی    تصویب
104    فرشاد میرزایی آخیجهانی    96188354    روانشناسی    تصویب مشروط
105    نسترن ذوقی خبوشان    96188324    روانشناسی    تصویب
106    تکتم رضایی برون    96188329    روانشناسی    تصویب مشروط
107    نعیمه کفشدار طوسی    96188346    روانشناسی    تصویب مشروط
108    نگین رحیمی منش    96188327    روانشناسی    تصویب مشروط
109    فرزانه علایی    96188340    روانشناسی    تصویب مشروط
110    سمانه معبودی نژاد    96188348    روانشناسی    تصویب
111    نسرین سادات احمدیان مقدم    96188303    روانشناسی    تصویب
112    افسانه معمری    96188349    روانشناسی    تصویب
113    سعیده سیدی    96188332    روانشناسی    تصویب
114    فریده صابری فرد    96188334    روانشناسی    تصویب مشروط
مدیر تحصیلات تکمیلی

۲۶ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی