اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب آقایی

دانشجویان محترمی که با استاد بهروز آقایی روز شنبه مورخه 98/01/24 درس نظارت ارزشیابی ساعت 10 الی 11:30 دارند این کلاس لغو می باشد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها