جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 98 برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی