آخرین مهلت تحویل پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، آخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل به واحد تحصیلات تکمیلی 98/2/14می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                                   

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی