اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم قنبرپور

عزیزانی که با استاد بهناز قنبرپور درس کامپیوتر گرافیک 1 در روز یکشنبه ساعت 8 الی 10 دارند درس مذکور استثنا در همان روز ساعت 17 الی 18:30 برگزار می گردد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها