اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم قنبرپور

دانشجویان گرامی که درس گرافیک کامپیوتری با استاد بهناز قنبرپور دارند جبرانی درس مذکور روز سه شنبه مورخه 98/02/03 ساعت 17 الی 19 برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامی است.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها