اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم قنبرپور

دانشجویانی که با استاد بهناز قنبرپور درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دارند در روز چهارشنبه مورخه 98/02/04 ساعت 16 الی 18 کلاس برگزار و درصورت غیبت دانشجویان بطور قطع حذف خواهند شد.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها