اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم صالحی

عزیزانی که در روز سه شنبه مورخه 98/02/03 درس آشنایی با معماری اسلامی 1 و 2 در ساعت 8 الی 9:30 دارند درصورت عدم حضور از مورخه مذکور حتی یک جلسه حذف قطعی خواهند شد.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها