اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم کارآموز

دانشجویان محترم که با استاد ندا کارآموز در مورخه 98/02/11 درس آمار و احتمالات دارند ، کلاس لغو و جبرانی در مورخه 98/02/12 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد و همچنین امتحان میان ترم نیز از دانشجویان گرفته خواهد شد.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها