آخرین مهلت تحویل پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 98 برگزار می گردد لذا آخرین مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی 14 اردیبهشت ماه 98 می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی