⬅️اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

⬅️اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

???? بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کارت ورود به جلسه امتحانات نیسمال دوم  98-97 از مورخه 98/03/05 از طریق پورتال آموزشی قابل دریافت می باشد .
❌نکته : آندسته از دانشجویان محترمی که بدهی مالی دارند می بایست جهت پرداخت شهریه به واحد شهریه مراجعه تا امکان دریافت کارت ورود به جلسه برای آنها فراهم گردد .

#امور_آموزش

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش