جلسه دفاع گروه مدیریت

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع خانم ستاره حیدرنژاد با عنوان : بررسی قابلیت های ارتباطی تأمین کنندگان بر عملکرد سبز و مالی به واسطه یکپارچگی سبز در شرکت های مهندسی و ساخت، استاد راهنما: دکتر فکور، اساتید داور: دکتر لکزی و دکتر افشانی روز پنج شنبه 98/3/2ساعت 11در مؤسسه برگزار می گردد.  

 مدیر تحصیلات تکمیلی                                                                                                                                          

 

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی