دعوت ریاست محترم هیات موسس جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس

بدین وسیله از اساتید ، کارکنان و دانشجویان به همراه خانواده های محترم ایشان دعوت می گردد،

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس همگام با ساير مردم شريف با حضور پرشور در صفوف

راهپیمایی روز قدس انزجار خود را از دولت های استکباری و متجاوز به حقوق مظلومین و ستمدیدگان

اعلام نموده و بار دیگر با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق  نماییم .
دکتر صاحبعلی اکبری
ریاست هیات موسس  موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

۰۸ خرداد ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی