جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/5/3به اطلاع می رساند، دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال خود را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ 98/4/29شخصا پروپوزال خود را به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی                                                    

۰۹ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی