وضعیت پروپوزال های دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 96/12/17وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد :

  1. پروپوزال های تصویب شده :

گروه حسابداری و حسابرسی :  نعیمه کرمانی،سهیل تقوی، محمدعلی محمدی، تکتم اصغرزاده، سید جلال روئیایی                                                             

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : محمد صفدری، علی اصغر یوسفی طبری، محمدعلی ایزانلو، اسماعیل سلطانی، جلیل شکیباپور، نازنین زهرا قنبرپور، امیر نیکبختی

گروه حقوق خصوصی : جعفر سواعدی، زهرا یوسفی مقدم، کبری وحیدی

 

2. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب مشروط قرار گرفت :

گروه حسابداری و حسابرسی : سیده تکتم ساری زاده، سحر زیبایی، رضا دلنرم، جواد خانی، سمیرا شاه مرادی کیکانلو، جلال محمدی صائب، مهدی حسین نژاد، وحید بی غم، مجید گریوانی، امیرحسن اسدی، حمید محمدنیا

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : هادی بخشایشی کریک، رضا صفری، سوسن امیری، سوسن قنبرزاده، یاسر قلیچی مقدم، فاطمه نورائی

گروه حقوق خصوصی: امین فکری

 

3. پروپوزال دانشجوی ذیل به دلیل عدم تسویه مالی تصویب نشد :

گروه حسابرسی : امین پوررضا

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۲۰ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی