تاریخ های دفاع پیشنهادی گروه مدیریت، روانشناسی و حقوق

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت،روانشناسی و حقوق

باتوجه به هماهنگی با گروه های تحصیلات تکمیلی، تاریخ های مصوب دفاع از پایان نامه به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد :

1)گروه مدیریت:  17 مرداد 98 و 14 شهریور 98

2)گروه روانشناسی: 31 مرداد 98، 7 شهریور 98 و 14 شهریور 98

3)گروه حقوق: 24 مرداد 98

خاطر نشان می شود باتوجه به اینکه حداقل یک ماه قبل از تاریخ دفاع باید دانشجو اقدام به اخذ زمان دفاع نماید خواهشمند است برای تسریع و تسهیل امور، هرچه سریع تر به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

۱۰ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی