ارائه دروس تخصصی در ترم تابستان ( کاردانی و کارشناسی )

قابل توجه دانشجویان محترم


آندسته از دانشجویان محترمی که متقاضی ارائه دروس تخصصی در ترم تابستان می باشند ، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 16 تیرماه ( فردا ) با مراجعه به خدمات آموزشی ( آقای مهندس سپاهی ) درخواست خود را تحویل نمایند .

 

#خدمات_آموزشی

۱۵ تیر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش