اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد احمد علیزاده

کلیه کلاسهای استاد احمد علیزاده در هفته جاری تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۰ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها