قابل توجه دانشجویان محترم ورودی مهر و بهمن سال های 1394 و 1395 ( کاردانی پیوسته و ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته )

اطلاعیه خیلی مهم و فوری

دانشجویان محترم ورودی مهر و بهمن سال های 1394 و 1395
( کاردانی پیوسته و ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته )

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که جهت امور فارغ التحصیلی خود اقدام ننموده اند می رساند تا تاریخ 7 شهریور 1398 جهت انجام امور فارغ التحصیلی اقدام نمایند . لازم به ذکر است طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشخصات ایندسته از دانشجویان حتماً می بایست در سامانه ( سجاد ) جهت صدور مدرک تحصیلی ثبت شود .

تذکر : عواقب هرگونه بی توجهی به اطلاعیه فوق بر عهده شخص دانشجوست و موسسه به هیچ وجه در این خصوص پاسخگو نخواهد بود .

#خدمات_آموزشی

۲۷ مرداد ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش