جلسه دفاع دانشجویان محترم گروه حسابداری و حسابرسی . پنج شنبه 31 مرداد 98

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

پنج شنبه 31 مرداد1398

 

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ پنج شنبه 31/05/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

آقای هادی محمدزاده با عنوان:  اثر جنسیت هیئت مدیره بر سوء رفتار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 9

 

آقای مجتبی میرزاپور با عنوان: بررسی تأثیر رعایت اصول حاکم بر منشور اخلاقی توسط حسابرسان امور مالیاتی بر سطح تمکین مالیاتی مؤدیان ( مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی (شهر مشهد))، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 10

 

آقای حسین قاسمی زاده با عنوان: تأثیر درک اصول اخلاقی و استقلال بر قضاوت اخلاقی با تأکید بر نقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر سعیدی، ساعت 11

 

آقای امین حیدری با عنوان: وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر فیلسرائی، ساعت 12

 

آقای جواد صادق زاده با عنوان: بررسی نقش تعدیل کننده اندازه حسابرسی در رابطه بین تعارض سازمانی- حرفه ای و قضاوت حسابرس، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر فیلسرائی و آقای دکتر سعیدی، ساعت 13

 

آقای حسین نظری پور با عنوان: تأثیر تجربه خارجی مدیریت بر پاداش مدیریت، موفقیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر سعیدی، ساعت 14

 

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

۳۰ مرداد ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی