قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت . خیلی مهم

به اطلاع آن دسته ازدانشجویانی که تاریخ دفاع آنان 98/06/28 می باشد می رساند برای تکمیل فرم ها فقط تا تاریخ 98/06/14 فرصت دارند درغیر این صورت دفاع این دسته از دانشجویان به ترم بعد موکول خواهد شد.

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی