اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی . پنج شنبه 14 شهریور 1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 14/6/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:


1)آقای سعید لطفی با عنوان:  بررسی تأثیر اعتماد و ارزیابی محصول توسط مصرف کننده بر تمایل خرید مجدد در محیط تجارت الکترونیک، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر دعائی و آقای دکتر نادری، ساعت 8
2)آقای بهنام جعفری با عنوان: تأثیر سودآوری درک شده بر استفاده از فناوری تلفن همراه در صنعت بیمه ( مورد مطالعه: نمایندگی های شعب بیمه کوثر شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: آقای دکتر کریمی و آقای دکتر نادری، ساعت 9
3)خانم طناز پایور با عنوان: بررسی تأثیر ارزش درک شده مشتری بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری رضایت مشتری در بانک مسکن شهرستان قوچان، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر دعائی و آقای دکتر نادری، ساعت 10
4)آقای امین برادران صفار با عنوان: رابطه بین کار هیجانی و جهت گیری مشتری درمیان کارکنان با نقش میانجی مسخ شخصیت ( مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر نادری، ساعت 11
5)آقای حسن شایسته فرد با عنوان: ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی بانک کشاورزی و وفاداری به برند: ارزیابی نقش میانجی برندسازی در بانکداری الکترونیک، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر صادقی، ساعت 12
6)آقای ابوالفضل غلامی با عنوان:  بررسی تأثیر عوامل انسانی بر رضایت مشتری در مراکز بهداشت درمانی مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر صادقی، ساعت 13
7)آقای حمید قاسمی با عنوان: بررسی تأثیر توانایی های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی با نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد ( مورد مطالعه: شرکت های صادرات کننده مواد غذایی شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر نادری، ساعت 14
8)آقای بهنام بخشی با عنوان: ارزیابی مشتری گرایی و رقیب گرایی بر عملکرد سازمان، با تأکید بر نوآوری مبتنی بر بازار ( مطالعه موردی: سازمان های خدماتی مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر دعائی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر نادری، ساعت 15
9) خانم زهرا امامی با عنوان: بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی بر فرایند حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر نخچیان، ساعت 8
10) خانم الهام برات زاده با عنوان: تأثیر شادی سازمانی و حمایت اجتماعی سازمان بر تعارض کار- خانواده با نقش واسط خستگی عاطفی (مورد مطالعه: پرستاران زن بیمارستان های شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر رحیم پور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 9
11)آقای فرزام عطاری با عنوان: بررسی نقش میانجی گرایانه ارزش درک شده در رابطه رفتارهای شهروندی کارکنان و میزان علاقه مندی مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر صادقی، ساعت 10
12)آقای حسین افضلی نژاد با عنوان: تأثیر کیفیت سامانه های اطلاعات بیمارستان (HIS) با نقش میانجی رضایت بر وفاداری مشتریان (بیماران)- مورد مطالعه: بیمارستان امام حسین (ع) شهر مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 11
13)خانم نیلوفر سادات موسوی با عنوان: ارزیابی ریسک های توسعه و پشتیبانی پورتال جامع و خدمات الکترونیکی شهروندی شهرداری مشهد با روش FMEA فازی، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر رحیم پور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 12
14)خانم طیبه اربابی با عنوان: بررسی تأثیر ابعاد خدمات مدیریتی بانکداری موبایل بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ها ( مطالعه موردی: بانک ملی شهر قوچان)، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر نخچیان، ساعت 13
15) آقای سجاد صاحبکار با عنوان: نقش اپلیکیشن های موبایلی در توسعه گردشگری شهر مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر رحیم پور، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر صادقی، ساعت 14
 

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

 

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی