اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . پنج شنبه 14 شهریور 1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ پنج شنبه 14/06/98 به شرح ذیل اعلام می گردد:


1)آقای جواد صادق زاده  با عنوان:  بررسی نقش تعدیل کننده اندازه مؤسسه حسابرسی در رابطه بین تعارض سازمانی- حرفه ای و قضاوت حسابرس، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر لاری، ساعت 8
2)خانم الهام کشتگر با عنوان: بررسی تأثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر لاری، ساعت 9
3)خانم فائزه آسایش پور با عنوان: بررسی رابطه قابلیت مقایسه پذیری صورت های مالی، تلاش حسابرس و نتایج حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر لاری، ساعت 10
4)آقای سید رحمان جدی  با عنوان: رابطه ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر سعیدی، ساعت 11
 
ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

 

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی