اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد روانشناسی . پنج شنبه 14 شهریور 1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه روانشناسی در تاریخ پنج شنبه 98/06/14 به شرح ذیل اعلام می گردد:


1)خانم زهرا مهدی زاده مشهدی  با عنوان:  رابطه عملکرد شغلی با تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان شرکت خوشگوار مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر اکبری و آقای دکتر زابلی، ساعت 9
2)خانم نسرین سادات احمدیان مقدم  با عنوان: رابطه علی رضایت و صمیمیت زناشویی با عملکرد و رضایت جنسی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر خاکپور، اساتید داور: آقای دکتر اکبری و آقای دکتر زابلی، ساعت 10
 
ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

 

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی