تاریخ های مصوب برگزاری جلسات دفاع گروه کارشناسی ارشد روانشناسی در شهریور ماه 1398

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشدگروه روانشناسی

تاریخ های مصوب برگزاری جلسات دفاع در شهریور ماه 1398

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه روانشناسی می رساند تاریخ های دفاع این گروه در 98/06/14، 98/06/28 و 98/06/30 می باشد.

 

#تحصیلات_تکمیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی