اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد خوشخو

کلاس درس مبانی الکترونیک استاد خوشخو امروز دوشنبه 21 اسفند ساعت 8 الی 10 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها