اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت . پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت
پنج شنبه 28 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/06/28 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)آقای ابوالفضل حاجی براقی  با عنوان:  بررسی نقش میانجی رضایت مشتری در تأثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: گروه محصولات سواری ایران خودرو)، استاد راهنما: آقای دکتر لکزی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر قاسمی، ساعت 8
2)آقای ابوالفضل عسگرزاده  با عنوان: ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش، تأثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند ( مطالعه موردی: شعب بانک انصار شهرستان شیروان)، استاد راهنما: آقای دکتر لکزی، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر رمضانی، ساعت 9
3)خانم راضیه صفرزاده ثانی  با عنوان: بررسی نقش میانجی گرایانه برنامه های کیفیت خدمات در رابطه ادراک تصمیم گیری مشتریان و وابستگی به برند بانک ملی شهر قوچان، استاد راهنما: آقای دکتر لکزی، اساتید داور: آقای دکتر قاسمی و خانم دکتر طبسی، ساعت 10
4)آقای جواد جهاندیده بهار  با عنوان: بررسی تأثیر استراتژی های قیمت گذاری بر قابلیت بازاریابی ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهرستان قوچان)، استاد راهنما: خانم دکتر طبسی، اساتید داور: آقای دکتر لکزی و آقای دکتر قاسمی، ساعت 11
5)خانم مهین اکرامی  با عنوان: بررسی تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی بازاریابی توصیه ای و شهرت سازمان ( مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های رفاه سطح شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر طبسی، ساعت 12
6)آقای مجید علیخواه با عنوان:  تأثیر اشتراک دانش بر خلاقیت فردی در مؤسسات آموزش عالی: دیدگاه اجتماعی و فنی، استاد راهنما: آقای دکتر رمضانی، اساتید داور: خانم دکتر طبسی و آقای دکتر میرزایی، ساعت 13
7)آقای محمود نجفی با عنوان:  بررسی تأثیر معنویت، اخلاق مصرف کننده بر پایداری با نقش واسطه هویت اخلاقی، استاد راهنما: آقای دکتر قاسمی، اساتید داور: خانم دکتر طبسی و آقای دکتر میرزایی، ساعت 14

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع (گروه بالا )  کلاس 201 می باشد.

1)آقای حمیدرضا شبانی  با عنوان:  بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارکنان از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و آقای دکتر اسدی، ساعت 8
2)خانم مریم ایزدشناس  با عنوان: بررسی تأثیر ناسازگاری در محل کار، بدبینی کارکنان و رفتار جستجوی شغلی بر ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی فرسودگی (مطالعه موردی شرکت سوپا)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و خانم دکتر افشانی، ساعت 9
3)آقای سید بهنام تفرشی  با عنوان: بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی مشتری و عملکرد مشتری ( مطالعه موردی فرش محتشم)، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و خانم دکتر افشانی، ساعت 10
4)آقای رضا سابقی  با عنوان: بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و عملکرد صادراتی با نقش واسطه ای نوآوری تکنولوژی در صنعت حمل و نقل دریایی، استاد راهنما: خانم دکتر افشانی، اساتید داور: آقای دکتر کریمی و آقای دکتر صادقی، ساعت 11
5)آقای محمدرضا راد  با عنوان: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی خلاقیت فردی در شرکت مهام شرق، استاد راهنما: آقای دکتر اسدی خونساری، اساتید داور: آقای دکتر صادقی و خانم دکتر افشانی، ساعت 12
6)آقای محمد ریحانی با عنوان:  بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری و رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمان، استاد راهنما: آقای دکتر شیخ زاده، اساتید داور: آقای دکتر صادقی و آقای دکتر اسدی، ساعت 13

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع  کلاس 202 می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی