اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق . پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق
پنج شنبه 28 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق در تاریخ پنج شنبه 98/06/28 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)آقای منصور حیدری  با عنوان:  جایگاه سبق تصرف و قاعده ید در اراضی ملی؛ آنومی قانون و آثار مترتب بر آن، استاد راهنما: آقای دکتر لعل علیزاده، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر هدایتی، ساعت 8
2)خانم سهیلا صیامی  با عنوان: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات تراریخته، استاد راهنما: آقای دکتر خاتمی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر هدایتی، ساعت 9
3)آقای علی اکبر نجاتی  با عنوان: مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی، استاد راهنما: آقای دکتر امام وردی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر هدایتی، ساعت 10
4)خانم کیمیا صمدی فر  با عنوان: مسئولیت مدنی اشخاص و دولت در رابطه با نقض مقررات وابسته به بازار بورس ، استاد راهنما: آقای دکتر امام وردی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر غفوریان نژاد، ساعت 11
5)خانم زهرا باقری  با عنوان: ضمان غاصبان در فقه و حقوق، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر غفوریان نژاد و آقای دکتر لعل علیزاده، ساعت 12
6)خانم فاطمه سلیمی با عنوان:  مسئولیت مدنی ناشی از تولید و توزیع مواد غذایی غیر استاندارد، استاد راهنما: آقای دکتر خاتمی، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر غفوریان نژاد، ساعت 13

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع  اتاق کنفرانس ( طبقه چهارم ) می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی