اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی . پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
پنج شنبه 28 شهریور  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجوی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ پنج شنبه 98/06/28 اعلام می گردد:

آقای پیمان کورانیان باجگیران  با عنوان:  همبستگی عادات خوابیدن با ناهنجاری های قامتی مردان 25 تا 30 ساله، استاد راهنما: خانم دکتر حقیقی، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 8

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع  کلاس 206 می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی