قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق

کلیه کلاسهای رشته حقوق در روز پنج شنبه و جمعه مورخه 1398/07/04 ؛ 1398/07/05 لغو و جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۰۳ مهر ۱۳۹۸  -  مدیریت کلاس ها