اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی . پنج شنبه 4 مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
پنج شنبه 4 مهر 1398

 به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ پنج شنبه 98/07/04 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1)خانم محدثه میرزایی عمرانی  با عنوان:  ارتباط بین کیفیت الگوهای حرکت عملکردی (FMS) و شاخص های آنتروپومتریک با اجراهای ورزشی در زنان هندبالیست مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر صیدی، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 9
2)خانم عطیه معجونی با عنوان:  اثر شش هفته تمرینات عصبی- عضلانی بر تعادل ایستا، پویا، محدوده ثبات و حس عمقی مفصل مچ پای دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاهی در پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا، استاد راهنما: آقای دکتر مینونژاد، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 10
3)خانم فریده سادات اصغری  با عنوان:  ارتباط کیفیت الگوهای حرکت عملکردی و شاخص های انتروپمتریک با اجرای ورزشی در زنان کبدی کار مشهد، استاد راهنما: آقای دکتر صیدی، اساتید داور: آقای دکتر مینونژاد و آقای دکتر خلاقی، ساعت 11
4)خانم انسیه علینقی  با عنوان: بررسی اپیدمیولوژی آسیب های شایع در ورزش رزمی پنچاک سیلات، استاد راهنما: آقای دکتر مینونژاد، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 12
5)خانم انیس حامدصابری  با عنوان: بررسی عملکرد شانه، تعادل اندام فوقانی و دردهای اسکلتی عضلانی در شناگران زن خراسان رضوی با و بدون دیسکنیزی کتف، استاد راهنما: آقای دکتر مینونژاد، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 13
6)خانم زهرا خدائی  با عنوان: بررسی عملکرد حرکتی و وضعیت بدنی در کارمند هلال احمر خراسان رضوی با و بدون کمردرد مزمن، استاد راهنما: آقای دکتر مینونژاد، اساتید داور: آقای دکتر ارجی و آقای دکتر خلاقی، ساعت 14

 ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع اتاق کنفرانس می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۰۳ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی