اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . چهارشنبه 10 مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
چهارشنبه 10 مهر  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند ، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)آقای محمد ابراهیمی  با عنوان:  تأثیر قدرت مدیرعامل و رقابت بازار محصول بر ارزش شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر فیلسرائی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 10
2)آقای داود شفاعتی با عنوان:  بررسی رابطه نیروی کار، کیفیت حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی، استاد راهنما: آقای دکتر نقش بندی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر موسوی شیری، ساعت 11
3)خانم الهام کنویسی  با عنوان:  رابطه صاحبکار هویت حرفه ای و تاکتیک مذاکره حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر صالحی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر موسوی شیری، ساعت 12
4)خانم سعیده اخگری  با عنوان: بررسی رابطه دوره تصدی، آشناییت و اعتماد به حسابرس با نیت گزارش گری تخلف در حسابرسی، استاد راهنما: آقای دکتر صالحی، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر موسوی شیری، ساعت 13
5)آقای قدیر معصومی  با عنوان: بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره، اثربخشی کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها: مورد مطالعه بانک ها و مؤسسات مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر موسوی شیری، اساتید داور: آقای دکتر صالحی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 14
6)خانم ماندانا فولادی  با عنوان:  بررسی اثر تشخیص و افشای اطلاعات مالی بر حق الزحمه و هزینه های حسابرسی: کار مطالعه ای برای شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: آقای دکتر موسوی شیری، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر صالحی، ساعت 15
7)آقای حسین سلیمانی  با عنوان: نقش هیئت مدیره بر ریسک سودآوری شرکت، استاد راهنما: آقای دکتر موسوی شیری، اساتید داور: آقای دکتر لاری و آقای دکتر صالحی، ساعت 16
8)خانم فاطمه نیکدل  با عنوان: بررسی عوامل تعیین کنندگی سودآوری بانک ها: با تأکید بر نقش کیفیت دارایی ها، استاد راهنما: آقای دکتر لاری، اساتید داور: آقای دکتر صالحی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 17


ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 104 می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۰۹ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی