اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق . پنج شنبه 11مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق
پنج شنبه  11 مهر  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حقوق در تاریخ پنج شنبه 98/07/11 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)خانم طاهره دانش مزرجی با عنوان:  واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر ساختمان در حقوق ایران، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر سبیانی و آقای دکتر لعل علیزاده، ساعت 8
2)خانم فاطمه محمدصادقیان  با عنوان:  امکان سنجی فقهی- حقوقی الزام یکی از زوجین به فرزندآوری توسط طرف مقابل ، استاد راهنما: آقای دکتر سروری، اساتید داور: آقای دکتر لعل علیزاده و آقای دکتر سبیانی، ساعت 9
3)آقای هادی رمضان پور  با عنوان:  بررسی امکان اعمال انواع خیارات در بیع الکترونیکی، استاد راهنما: آقای دکتر مقصودپور، اساتید داور: آقای دکتر سروری و آقای دکتر سبیانی، ساعت 10

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 303 می باشد.


#تحصیلات_تکمیلی

۱۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی