اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب احمدی مهر

دانشجویانی که با استاد ابوالفضل احمدی مهر درس دانش خانواده در روز شنبه دارند ؛ این درس از ساعت مذکور به 11:30 الی 13 تغییر یافته است.

۱۳ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها