اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی . دوشنبه 15مهر 1398

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی
دو شنبه  15 مهر  1398

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی در تاریخ دوشنبه 98/07/15 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1)خانم معصومه افراسیابی  با عنوان:  بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: خانم دکتر جعفری، اساتید داور: آقای دکتر شورورزی و آقای دکتر نقش بندی، ساعت 9
2)آقای یونس میرزایی با عنوان:  تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوت حسابرسان، استاد راهنما: آقای دکتر شورورزی، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و خانم دکتر جعفری ، ساعت 10
3)آقای رحیم آذری  با عنوان:  بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه، استاد راهنما: خانم دکتر جعفری، اساتید داور: آقای دکتر نقش بندی و آقای دکتر شورورزی، ساعت 11

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع کلاس 104 می باشد.

#تحصیلات_تکمیلی

۱۴ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی