قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد . مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/07/11 وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد :

ردیف  نام دانشجو  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  وضعیت پروپوزال

1.حجت جاهید مایوان  96182119  مدیریت بازرگانی- بازاریابی   تصویب نشد
2.هما وحیدیان رضازاده  96182344  مدیریت بازرگانی- بازاریابی   تصویب نشد
3.محمد جانعلی زاده  96182118  مدیریت بازرگانی- بازاریابی  تصویب نشد
4.صدیقه الهی  96182107  مدیریت بازرگانی- بازاریابی   تصویب
5.پوریا محمدی  96182161  مدیریت بازرگانی- بازاریابی   تصویب
6.ابوالقاسم صبوری  96184318  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب نشد
7.سپیده شیروانی مقدم  96184317  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب
8.جعفر مقدمی فاروجی  96184160  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب نشد
9.نفیسه خاکزادی  96184326  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب
10.مژده نعمت اللهی  96184166  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب
11.هادی حسینی طوسی  96184307  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی   تصویب
12.جواد امیدی  96181306  حسابداری   تصویب
13.احمد شریف نیا  96181140  حسابداری   تصویب
14.حسین جواندر  96181311  حسابداری   تصویب
15.محمد فکور  95181146  حسابداری   تصویب نشد
16.سید رضا موسوی  95181163  حسابداری   تصویب نشد
17.غلامرضا مرادزاده زرگر  96181329  حسابداری   تصویب مشروط
18.مجید ابراهیمی پور  96185301  مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی   تصویب نشد
19.آرشام باصری ازغندی  95185112  مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی   تصویب نشد
20.هاشم بهمن یار  95185115  مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی   تصویب نشد
21.سید رضا پرویز  96185112  مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی   تصویب
22.حسن دشتبان کاریزی بالا  96186311  حقوق خصوصی   تصویب
23.علی اکبر اسدی  96186303  حقوق خصوصی   تصویب
24.ندا باقریان براتی  96183109  حسابرسی  تصویب
25.رضا امید  96183107  حسابرسی   تصویب
26.سید جواد گنابادی لطف آبادی  96183158  حسابرسی   تصویب نشد
27.فائزه آفتابی ثانی  96187107  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی   تصویب نشد
28. الهام پورمحمد  96187117  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی   تصویب مشروط

#تحصیلات_تکمیلی

۱۴ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی