اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم سرکار خانم شیروی

دانشجویانی که با استاد مذکور درس مکانیک سیالات و هدرولیک دارند کلاس ایشان به روز یکشنبه ساعت 13 الی 14:30 و 15 الی 16:30 تغییر کرده است.

۲۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها