اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

عزیزانی که تقاضای شیوه آموزشی پژوهشی به آموزش محور را داده بودند هرچه سریعتر جهت انجام امور انتخاب واحد به جناب آقای مهندس سپاهی مراجعه نمایند.

۲۰ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها