اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی حقوق

تغییرات دروس :

► حقوق بشر در اسلام با استاد محمد بلوچی در روز پنج شنبه ساعت 17 الی 19

► حقوق اداری 2 با استاد علیرضا حسن پور در روز پنج شنبه ساعت 17 الی 19

► آیین دادرسی مدنی 1 و 3 بترتیب : با استاد خیرالنساء مهربان در روز چهارشنبه ساعت 17 الی 19 و پنج شنبه ساعت 17 الی 19

► متون فقه 1 با استاد رضا حسن زاده در روز چهارشنبه ساعت 15 الی 17

 

 

۲۴ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها