اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی

آقایان و بانوانی که در روز یکشنبه ساعت 13 الی 15 و 10 الی 12 ژیمیناستیک دارند ؛ درس مذکور با استاد محترم جناب اژدری و سرکار خانم ریحانی ارائه و در سالن انقلاب برگزار می گردد.

۲۴ مهر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها