اساتید راهنمای گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

دکتر محسن سروری- مرتبه علمی: استادیار 09159064862( مدیرگروه )

دکتر مصطفی غفوریان نژاد- مرتبه علمی: استادیار 09155145568

دکتر محسن لعل علیزاده- مرتبه علمی: استادیار 09155129967

دکتر محمدحسن اماموردی- مرتبه علمی: استادیار 09151800176

دکتر سید جواد خاتمی - مرتبه علمی: استادیار 09155715046

دکتر رسول مقصودپور- مرتبه علمی: استادیار 09151152978

دکتر ابراهیم کارگری – مرتبه علمی: استادیار 09364128545

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۰۸ آبان ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی