اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان رشته حقوق مقطع کاردانی و کارشناسی

► آندسته از دانشجویانی که با استاد مسلم شجری در روز پنج شنبه درس متون فقه 3 دارند این کلاس با درس روز چهارشنبه ادغام و ساعت تشکیل 10 الی 12 می باشد.

► دانشجویانی که با استاد حسین اکبریان در روز پنج شنبه درس دارند درصورت غیبت از مورخه 1398/08/23 به بعد طبق قوانین آموزشی قطعا حذف خواهند شد.

 

۱۸ آبان ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها