مسابقات ورزشی درون دانشگاهی خواهران و برادران برگزار شد .

نفرات اول تا سوم مسابقات ورزشی خواهران و برادران

آبان 1398

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

لطفاً جهت بارگذاری تصاویر شکیبا باشید

۱۸ آبان ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی