جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع آقای هادی محمدی با عنوان: بررسی ارتباط میان تعادل ایستا و پویا با نمره آزمون غربالگری عملکردی FMS در وقوع صدمات اندام تحتانی در میان هندبالیست های مرد دانشگاهی در تاریخ 98/8/23در ساعت 11:30 (استاد راهنما: دکتر کریمی زاده و اساتید داور: دکتر خلاقی و دکتر حقیقی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۲۲ آبان ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی