جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع خانم راحله بوستان با عنوان: بررسی مقایسه ای قاعده الحاکم ولی الممتنع با نظریه پدرسالاری حقوقی در حقوق خانواده در تاریخ 98/8/23در ساعت 12 (استاد راهنما: دکتر غفوریان نژاد و اساتید داور: دکتر سروری و دکتر سبیانی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                  

 بهزاد لطفی

۲۲ آبان ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی