کارگاه آموزشی گزارشگری مالی بر مبنای ارزش های منصفانه

کارگاه آموزشی گزارشگری مالی بر مبنای ارزش های منصفانه

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوسترها شکیبا باشید

۰۶ آذر ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی