جلسه دفاع گروه حسابداری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع آقای احمد شاهسون قره غونی با عنوان: دیرش جریان نقدی و ساختار کوتاه مدت بازده حقوق صاحبان سهام در تاریخ 98/9/28در ساعت 12  (استاد راهنما: دکتر لاری و اساتید داور: دکتر حسینی الاصل و دکتر نقش بندی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی     

۲۷ آذر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی